Dore uburyo bworoshye wakoresha ukirinda kugira amaso atukura

Ni kenshi usanga abantu bamwe amaso atukuye cyane, nyamara kubandi ugasanga ni umweru. Tugiye kureba uburyo busanzwe umuntu yakoresha kugira amaso ye ahinduke umweru neza.


Reka itabi kandi wirinde kuba ahantu hari imyotsi yaryo
Kunywa itabi ni kimwe ubiteza ugutukura kw’amaso. Niba unywa itabi, geregeza bishoboka kurireka kandi wirindi ahantu hari imyotsi yaryo – aho bari kurinywera. Uretse kuba byagufasha kurinda amaso yawe gutukura, kuva ku itabi bifitiye umubiri ibyiza byinshi cyane.


Ntugakoreshe bikabije imiti yo guhindura amaso imyeru
Iyi miti ni ubryo bwihuse bwafasha kugira amaso ahite ahinduka imweru igihe gito, gusa kuyikoresha bishobora gutuma ikibazo gikomera kurusha kucyoroshya. Iyi miti ikoreshwa iba irimo Vasocontrictors – bikaba bimwe mu byegeranya udutsi dutwara amaraso mumaso. Iyo uyikoresheje cyane, umubiri wubaka uburyo bwo kujya urwanya iyo miti, ibi bigatuma amaso aba imituku cyane birenze. Mugihe ugiye kugura iyi miti mu kugufasha guhindura amaso imyeru, ugomba kwirinda ko yaba ifite bimwe muri ibi bikurikira: Ephedrine hydrochloride, Naphazoline hydrochloride, Phenylephrine hydrochloride na Tetrahydrozoline hydrochloride.


Kura imyanda yose mumaso
Nutuntu duto cyane, nk’umukungugu, twagiye mumaso tuba dushobora kwangiza imitsi yo mumaso. Niba wumva utokowe, ntubyiringire, kuko ibi biba bishobora kwandiza agace k’ijisho kitwa Cornea. Ahubwo, ikiza ni ukoza ijisho ryawe. Ijisho waryoza ushyira ugitonyanga cy’amazi mujisho ukanuye, mugihe kimaze kujyamo ugahumbaguza cyane kandi byihuse. Kugira kandi ribe ryacya neza cyane, ushobora gukoresha ikiganza ukarifungura mu gihe igitonyanga gitambukamo. Ushobora kandi no gukoresha amazi, ugakaraba bisanzwe mumaso ukoresheje amazi meza, kandi amaso afunguye. Ibi bituma amazi anyura mumaso akahoza, cyangwa, ushobora gukoresha n’ibikoresho byabugenewe mukoza amaso. Mugihe mujisho harimo imyanda, bishobora kuguteza ikibazo yaba guhumbya cyangwa gufungura amaso.


Ryama amasaha umunani buri joro
Kutabona igihe gihagije cya gusinzira ni kimwe mubituma amaso atukura cyane. Niba wumva unanaiwe, waguye agacuho kumunsi, amaso yawe atukuye yatewe nuko utasinziriye bihagije. Abantu bakuru bisaba ko baryama amasaha hagati y’arindwi n’icyenda buri joro, gusa kuri bamwe ari munsi yayo ashobora kuba ahagije kuri bo bitewe n’imiterere y’umubiri.


Ruhuka kureba TV no kureba muri mudasobwa
Nubwo waba waryamye igihe kirekire bihagije, ariko ushobora gukomeza kuba ufite amaso atukuye kubera umara igihe kirekire uri kureba TV, cyangwa uri gukoresha mudasobwa. Ibi biterwa nuko abantu iyo bari kureba TV, cyangwa bari gukoresha mudasobwa bahumbya gace bishoboka. Ubushakashatsi bugaragazako byibura wagakwiye gufata 15 yo kuruhuka buri masaha 2 kandi ugafata akaruhuko k’amasegonda 30 mu minota 15 mu gihe waba uri gukoresha mudasobwa cyangwa uri kureba TV. Mugihe uri gufata aka karuhuko, gerageza urebe ahantu kure urebeye nko mu idirishya cyangwa n’ifoto iri ahitaruye mu cyumba uri gukoreramo.


Ambara sunglasses (Ray Ban)
Ubushakashatsi buvugako kuba uri kuzuba igihe kirekire cyangwa mu muyaga bishobora gutuma amaso atukura. Mugihe waba wambaye RayBan mu kurinda ko amaso yakira urumuri rukabije, mugihe uri hanze, byagufasha kurinda amaso kuba yakubitwa n’umuyaga cyangwa yagirwaho na UV light zishobora kuyananiza. Kwambara sunglasses ni ingenzi mu kwirinda ko amaso atukura. Urumuri rwinshi rw’izuba rushobora guteza ibibao ku mikorere y’ijisho, bikaba byatuma ritukura cyane.

Src: Healthline


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *