Hotel, Bar, Resitoro n’Ubwubatsi niho higanje abakozi batagira Amasezerano y’Akazi

Mu ma Hotel, Bar na Resitora no mu bwubatsi niho haza ku Isonga mu kugira abakozi benshi bakora batagira amasezerano y’Akazi kandi bagakora amasaha arenga 91, mu gihe itegeko rigenga Umurimo rivuga ko umukozi adakwiriye kurenza amasaha 38 mu cyumweru-Evariste Murwanashyaka, Umukozi ushinzwe gahunda mu mpuzamiryango y’Uburenganzira bwa muntu CLADHO.

Ibi Evariste Murwanashyaka, yabitangarije mu kiganiro cyatambutse kuri Televisiyo Rwanda cyari gifite insanganyamatsiko ivuga “Amasezerano y’akazi ni ikibazo?” aho batunze agatoki imirimo yo muma Hote, Bar, Resitora no mu mirimo y’ubwubatsi ku kutagira abakozi bafite amasezerano y’akazi abagenga, ibi bikaba binamunga ubukungu bw’igihugu.

Aho yagarutse ku Itegeko N° 66/2018 ryo ku wa 30/08/2018 rigenga umurimo mu Rwanda ryasohotse mu igazeti ya leta yo kuwa 6 nzeri 2018, risimbura Itegeko n° 13/2009 ryo ku wa 27/05/2009. Umutwe wa ii ukubiyemo ibijyanye n’amasezerano y’umurimo, ayo kwimenereza n’ayo kwitoza umwuga.

Evariste Murwanashyaka avuga ko umukozi iyo adafite amasezerano yirukanwa nta nteguza, kuko umukoresha amushakaho impamvu nyinshi zituma yirukanwa, kandi iki kibazo cyiganje mu ma Hoteri, Bar, Resitora no mu bigo by’Ubwubatsi.

Akomeza avuga ko abakozi badafite amasezerano bahemberwa mu ntoki imisoro ikanyerezwa kuko RRA itamenya umushahara wa ba bakozi. Abakozi akenshi usanga bakatwa umushahara cyane, bikananyuranya n’ibyo itegeko rivuga, kuko itegeko rivuga ko nta mu kozi wemerewe gukatwa kimwe cya kabiri cy’Umushahara akorera.

Iri tegeko rireba abakozi n’abakoresha bo mu bigo byigenga n’ibindi bitanga akazi gashingiye ku masezerano; ntirireba abakozi bo mu bigo bya leta bifite abakozi bagengwa na sitati, kuko aba bo icyakabaye amasezerano ni indahiro umukozi akora mbere yo kwinjira mu kazi.
Amasezerano y’umurimo akorwa hagati y’umukoresha n’umukozi wiyemeza gukora akurikije amabwiriza y’umukoresha akabihemberwa umushahara.

Ingingo ya 11: amasezerano y’umurimo

Amasezerano y’umurimo akorwa hashingiwe ku bwumvikane bw’umukozi n’umukoresha.

Amasezerano y’umurimo hagati y’umukozi umwe n’abakoresha barenze umwe aremewe igihe cyose hatagize abangamiye ayandi.

Amasezerano y’umurimo ashobora kuba ay’igihe kizwi cyangwa kitazwi.

Amasezerano y’umurimo ashobora kuba yanditse cyangwa atanditse.

Iteka rya Minisitiri ufite umurimo mu nshingano ze rigena iby’ingenzi bikubiye mu masezerano y’umurimo yanditse. Icyakora, amasezerano y’umurimo atanditse ntashobora kurenza iminsi mirongo cyenda (amezi atatu) ikurikiranye.
Gihamya y’amasezerano si inyandiko gusa kuko gihamya y’amasezerano y’umurimo ishobora kuba mu buryo ubwo ari bwo bwose. Iyi ngingo iraburira abakoresha bumva ko kuba nta nyandiko bafata umukozi uko bashatse.

Muri iki kiganiro hagarutswe ku kuba Abakozi bashinzwe Umurimo mu turere bagira inshingano nyinshi ziruta umubare wabo bigatuma badakurikirana akarengane k’Abakozi bose baba bakorera mu turere bakoreramo.

Subiza ku gitekerezo

Your email address will not be published. Required fields are marked *